Implementation

Softwareimplementaties:

– EVS (Elektronisch Voorschrijfsysteem)
– ETR (Elektronische Toedienregistratie)
– (Z)AIS (Ziekenhuis/ Apotheek Informatiesysteem)

Orderkoppelingen:
– Orderkoppeling Farmaceutische Groothandel (EDI)
– Orderkoppeling (handheld-scanners)

Healthshare*-koppelingen:
– OZIS-koppeling
– LSP-koppeling

* Healthshare

Om de risico’s te beperken, zijn hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de dossiers. Deze eisen zijn landelijk bepaald en vastgelegd in de eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem. Zo dienen zorgverleners, wanneer zij EPD-gegevens willen raadplegen, zich te kunnen identificeren met een speciale pas. Dit is de zogeheten UZI-pas (Unieke Zorgverleners Identificatie). Daarnaast moeten de computersystemen voldoen aan de zeer strenge beveiligingsnormen. De technologie achter het EPD heeft zich internationaal bij honderden zorginstanties bewezen als zeer betrouwbaar en goed beveiligd.

Deze technologie is Healthshare. Healthshare maakt het mogelijk dat zorgverleners medische informatie kunnen uitwisselen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Het systeem bevat allerlei functies om gestructureerde en ongestructureerde (tekstuele) informatie op te slaan. Zonder specifieke technische kennis van computersystemen laat Healthshare zorgverleners medische gegevens veilig verzamelen, delen en analyseren. Daarmee voldoet het systeem aan alle gewenste functies van een EPD, inclusief de waarborg voor het inperken van de veiligheidrisico’s.

 

NieFaS heeft o.a. ervaring met de volgende systemen:

Systemen Omschrijving Leverancier
EZIS Ziekenhuisapotheekinformatiesysteem (ZIS). ChipSoft
CS-Apotheek Apotheek Informatiesysteem (AIS) ChipSoft
CS-Medicatie Elektronisch Voorschirjven + Toedienregistratie (EVS/ETR) ChipSoft
MedView Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) Farmabizz
C4 Apotheek Informatiesysteem (AIS) Farmabizz
IZIS Apohteek bestelsysteem IZIS
OZIS Open Zorg Infomatiesysteem (OZIS) OZIS
ZAMICOM Apotheek Informatiesysteem (AIS) Pharmapartners
VILA Logistiek (inkoop) -systeem PinkRoccade