Reporting (BI)

Waarom business intelligence toepassen moeilijk is …

reportplus-dashboard

Vaak zijn in iedere (ziekenhuis)organisatie voldoende informatiebronnen (databases) aanwezig.

Het lastigste blijkt in de praktijk: het ontsluiten van deze informatie en beschikbaar maken voor de juiste beslissers. En deze informatie zó weten te gebruiken dat juiste keuzes gemaakt worden in alle niveaus van de organisatie.

Business intelligence – op maat aanpak

Business intelligence vraagt om een specifieke aanpak op maat. Daarvoor moet eerst inzicht worden verkregen in de informatiebehoefte. NieFaS heeft ruime ervaring met het ‘aan elkaar knopen’ van complexe farmaceutische- en healthcare-databases.

NieFaS heeft ervaring met – en adviseert over inrichting van bijvoorbeeld een Open Source Communicatie Server – die onder andere sterk is in het routeren van medische (HL7, EDI) berichten en de communicatie tussen veel systemen op een effectieve manier mogelijk maakt .

Daarnaast adviseren we als het gaat om de configuratie van bestaande mobile (iPhone/iPad) BI-interfaces.

HI